Nowe, rozważane inwestycje - Praca Łomża

Nowe, rozważane inwestycje

Zatrudnienie w Łomży / Inwestycje / Nowe, rozważane inwestycje

Nowe, rozważane inwestycje

W Łomży kolejne inwestycje. W najbliższym czasie zostanie ocieplona szkoła podstawowa (SP nr 7) oraz przebudowana ulica. W planach miał być jeszcze dworzec, jednak ta inwestycja będzie musiała zostać zrealizowana w częściach.

Plan budowy dworca zakłada sporo prac wieloetapowych. Na chwilę obecną wyłoniony został wykonawca, który odpowiadać będzie za instalację zewnętrzną branży elektrycznej i telekomunikacyjnej. Prace związane z budową sieci i instalacji sanitarnej, a także elewacją i instalacjami zewnętrznymi oraz oznaczeniem peronów na razie muszą poczekać. W związku z powyższym termin realizacji zostanie wydłużony do jesieni 2019 roku. Dodatkowo na brak terminu tegorocznej realizacji maj wpływ brak ofert złożonych na wykonanie prac fundamentowych, konstrukcji stalowej dworca wraz z zadaszeniem i oszkleniem oraz instalacją odwodnienia dachu. Inwestycja pod hasłem dworzec będzie musiała niestety poczekać na pełną realizacją.

Natomiast pracę związane z ociepleniem budynku szkoły ruszą lada dzień. To już drugie podejście miasta do tej inwestycji. Poprzednie oferty znacznie przekroczyły budżet miasta, dlatego też powtórzono przetarg w tym zakresie. Modernizacji ma zostać poddana także ul. Niemcewicza. Zaproponowana przez wykonawcę kwota została zaakceptowana, natomiast rozpoczęcie prac uzależnione jest od pozyskania dofinansowania. Na chwilę obecną trwa oczekiwania na decyzję wojewody. Pracę obejmą 700-metrowy odcinek ulicy Niemcewicza oraz budowę i przebudowę infrastruktury technicznej od skrzyżowania z ulicą Przykoszarową do Zawadzkiej. Prace mają zostać ukończone do końca listopada bieżącego roku.

author
Grzegorz

Zostaw komenatrz