Organizacje Pożytku Publicznego - Praca Łomża

Organizacje Pożytku Publicznego

Zatrudnienie w Łomży / Organizacje Pożytku Publicznego / Organizacje Pożytku Publicznego

Organizacje Pożytku Publicznego

Każdego roku rośnie liczba organizacji Pożytku Publicznego. Każdego roku przybywa także osób, które składając rozliczenie podatkowe za rok ubiegły, przekazują 1% podatku właśnie takim organizacjom.

Sam prezydent Łomży zachęca mieszkańców miasta, aby przekazywali swój 1% wybranej organizacji. To tak niewiele, a zarazem tak wiele dla potrzebujących. Procedura przekazania 1% podatku także nie jest skomplikowana. Wystarczy w rubryce rocznego zeznania podatkowego wpisać nazwę Organizacji Pożytku Publicznego oraz numer KRS, a także kwotę, którą chcemy przekazać na rzecz danej organizacji. Co ważne, nie może ona przekroczyć 1% podatku należnego, który wynika z zeznania podatkowego.

W Łomży działa już ponad 20 organizacji pożytku publicznego i z pewnością liczba ta będzie się zwiększać. Potrzebujących i projektów wsparcia jest bardzo wiele, dlatego też każdy 1% ma ogromne znaczenie.

Organizacje Pożytku Publicznego, zwane są w skrócie OPP. Są to organizacje pozarządowe, które na mocy postanowienia sądu rejonowego otrzymały status pożytku publicznego. Status Organizacji Pożytku Publicznego mogą uzyskać: stowarzyszenia, fundacje, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, organizacje kościelne i kluby sportowe.

Otrzymanie przez organizację statusu pożytku publicznego daje im pewne przywileje. Pierwszym i jednocześnie niezwykle istotnym jest możliwość otrzymania 1% podatku oraz prawo do nieodpłatnego informowania o swojej działalności w mediach publicznych. 1%, który przekazywany jest przez podatników, trafia do najbardziej potrzebujących.

author
Grzegorz

Zostaw komenatrz