Współpraca lokalnych firm ze szkołami - Praca Łomża

Współpraca lokalnych firm ze szkołami

Zatrudnienie w Łomży / Nowe przedsięwzięcia w Łomży / Współpraca lokalnych firm ze szkołami

Współpraca lokalnych firm ze szkołami

Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży oferuje kształcenie na poziomie szkoły średniej. Absolwenci tej placówki to technicy weterynarii, technicy żywienia i usług gastronomicznych, technicy architektury krajobrazu, technicy technologii żywienia, technicy przetwórstwa mlecznego oraz technicy agrobiznesu. Poza tym naukę można podjąć w ramach Branżowej Szkoły I stopnia na kierunku wędliniarz bądź ogrodnik.

Zdobycie tytułu technika daje dzisiaj nierzadko lepsze widoki na przyszłość niż ukończenie przeciętnych studiów. Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 podpisał umowy z przedsiębiorcami, którzy zorganizują dla uczniów specjalne praktyki. Współpraca między przedstawicielami lokalnego biznesu oraz oświaty to znakomita informacja dla młodzieży, obawiającej się o swoją przyszłość. Tego rodzaju inicjatywy zmierzają do zaspokojenia potrzeb rynku pracy.

Jaki jest główny cel współpracy przedsiębiorców ze szkołami?

Głównym celem pomysłodawców akcji jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego. Środki służące osiągnięciu tego zamierzenia, to przede wszystkim praktyki, staże oraz szkolenia dla nauczycieli. Ofert pracy w Łomży w sektorze przetwórstwa spożywczego, czy gastronomii może i nie brakuje, ale nie zawsze kandydaci spełniają oczekiwania szefów. Umowy między szkołami a pracodawcami, pozwalają na znalezienie idealnych pracowników.

Wśród firm, które podpisały umowę ze szkołą, znajdują się lecznice i gabinety weterynaryjne, restauracje, pensjonaty, a także przedsiębiorstwa z branży spożywczej. Wszystko ma służyć stworzeniu podstaw programowych, które będą odpowiadać potrzebom rynku pracy, dawać młodzieży praktyczne umiejętności oraz możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń w wyuczonym zawodzie.

Tego typu akcje zdecydowanie zasługują na pochwałę, ponieważ bezrobocie wśród młodych nadal jest wysokie. Absolwentom liceów brakuje praktyki zawodowej. Powrót na rynek pracy bywa trudny także w przypadku kobiet, które od razu po szkole oddały się wychowywaniu dzieci i prowadzeniu domu.

Pamiętajmy, że dzisiaj najlepsze oferty pracy w Łomży trafiają do osób, które mają fach w ręku lub szeroką, branżową wiedzę. Absolwenci ogólnych, humanistycznych studiów czy liceów ogólnokształcących powinni zdobyć specjalizację lub się przekwalifikować.

author
Grzegorz

Zostaw komenatrz