Organizacje Pożytku Publicznego

Zatrudnienie w Łomży / Organizacje Pożytku Publicznego  

Na jakich zasadach OPP otrzymują 1% podatku od osób fizycznych?

Artykuł dodany przez:Grzegorz
0komentarze
Regulacje prawne Od 2003 roku Organizacje Pożytku Publicznego mogą cieszyć się przywilejem, jakim jest otrzymywanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Możliwość ta została wprowadzona przez ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć też w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uważa ...

Dlaczego warto zostać wolontariuszem?

Artykuł dodany przez:Grzegorz
0komentarze
Na terenie Łomży działa wiele fundacji oraz stowarzyszeń. Organizacje Pożytku Publicznego zajmują się nie tylko działalnością charytatywną, ale mogą też udzielać pomocy prawnej, prowadzić działalność na rzecz integracji cudzoziemców lub mniejszości etnicznych. Zadaniem OPP bywa także promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz ...

Organizacje Pożytku Publicznego

Artykuł dodany przez:Grzegorz
0komentarze
Każdego roku rośnie liczba organizacji Pożytku Publicznego. Każdego roku przybywa także osób, które składając rozliczenie podatkowe za rok ubiegły, przekazują 1% podatku właśnie takim organizacjom. Sam prezydent Łomży zachęca mieszkańców miasta, aby przekazywali swój 1% wybranej organizacji. To tak niewiele, a zarazem tak wiele dla potrzebujących. Procedura ...