Na jakich zasadach OPP otrzymują 1% podatku od osób fizycznych? - Praca Łomża

Na jakich zasadach OPP otrzymują 1% podatku od osób fizycznych?

Zatrudnienie w Łomży / Organizacje Pożytku Publicznego / Na jakich zasadach OPP otrzymują 1% podatku od osób fizycznych?

Na jakich zasadach OPP otrzymują 1% podatku od osób fizycznych?

Regulacje prawne

Od 2003 roku Organizacje Pożytku Publicznego mogą cieszyć się przywilejem, jakim jest otrzymywanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Możliwość ta została wprowadzona przez ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć też w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uważa się, że opcja przekazania 1% podatku nie jest darowizną, ani ulgą, ale z całą pewnością można uznać to za przejaw demokracji bezpośredniej. Prawo jasno mówi, że pieniądze pochodzące z 1%, OPP muszą przeznaczyć na prowadzenie działalności pożytku publicznego, a organizacja musi zamieścić informację o tym w sprawozdaniu merytorycznym. Tego rodzaju sprawozdanie musi być jawne, a OPP zamieszczają je na swoich stronach internetowych.

Czy każda OPP może otrzymać 1% podatku?

Okazuje się, że sam status OPP to trochę za mało, by przyjmować 1% podatku. Mówiąc o dodatkowych wymaganiach, musimy wspomnieć między innymi o obowiązku wykonania i dostarczenia do odpowiednich instytucji, rocznego sprawozdania merytorycznego oraz finansowego.

Organizacje, które spełniają wszelkie warunki do tego, by korzystać z 1% podatku, z pewnością znajdują się w oficjalnym rejestrze. Spis OPP, na które można przekazywać podatek, znajduje się w internecie i jest aktualizowany do dnia 15 grudnia.

Kiedy OPP otrzymują środki pochodzące z podatków?

W przekazaniu pieniędzy pośredniczy Urząd Skarbowy, który jest zobowiązany do przesłania środków w okresie między majem a lipcem kolejnego roku, po którym składane było zeznanie podatkowe.

Przekazanie 1% podatku to kwestia, której nie powinien pozostawiać nierozważonej żaden pracownik z Łomży. Wielu mieszkańców jest zdania, że najlepiej pomagać lokalnym stowarzyszeniom, które działają tuż obok. W końcu w Łomży zarejestrowanych jest wiele organizacji, zajmujących się m.in. niesieniem pomocy ubogim i niepełnosprawnym, opieką nad zwierzętami, edukacją czy popularyzacją kultury.

author
Grzegorz

Zostaw komenatrz