Inwestycje miejskie - Praca Łomża

Inwestycje miejskie

Zatrudnienie w Łomży / Inwestycje / Inwestycje miejskie

Inwestycje miejskie

Łomża jest miastem, które prężnie realizuje założenia inwestycyjne. Bazując na budżecie miasta, dofinansowaniu ze środków krajowych oraz dofinansowaniu ze środków unijnych, każdego roku wykonywane są liczne prace budowlane, remontowe i modernizacyjne.

Pod koniec 2017 roku i od samego początku 2018 roku zrealizowane zostały inwestycje, które w znaczny sposób podniosły komfort funkcjonowania w mieście. Wykonano m.in. wymianę nawierzchni przy Przedszkolu Publicznym Nr 15, zmodernizowano pomieszczenia w budynku Publicznego Gimnazjum nr 1, zmodernizowano budynek Szkoły Podstawowej nr 7, przebudowano parkingi przy al. Piłsudskiego i przy ul. Fabrycznej, rozbudowane zostały także ulice Ks. Bp. S. Łukomskiego, Zawady Przedmieście, Modrzewiowej.

Środki pozyskane z Unii Europejskiej również umożliwiły przeprowadzenie prac budowlanych. W ubiegłym roku rozbudowana została droga krajowa nr 63 – ul. Szosa Zambrowska. W obrębie prac wykonano m.in. budowę jezdni o szerokości 7 m, budowę chodników i ścieżki rowerowej, budowę parkingów, budowę nowej kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia drogowego.

Kolejnym projektem, który udało się zrealizować w 2017 roku była przebudowa ul Sikorskiego. W ramach robót budowlanych wykonano m.in. nową konstrukcję nawierzchni, przebudowę skrzyżowań wraz z ulicami bocznymi, przebudowę chodników i zatok autobusowych, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i ciepłowniczej.

Inwestycje przewidziane na 2018 rok zakładają prace w zakresie infrastruktury wodociągowej oraz dróg gminnych. Są to największe i najbardziej kosztowne realizacje, które mają poprawić jakość życia mieszkańców gminy. Po raz pierwszy wydatki mają być tak wysokie, współmierne do wagi podejmowanych przedsięwzięć.

author
Grzegorz

Zostaw komenatrz