Coraz lepsza sytuacja na rynku pracy w Łomży - Praca Łomża

Coraz lepsza sytuacja na rynku pracy w Łomży

Zatrudnienie w Łomży / Barometr zawodów, bezrobocie w Łomży / Coraz lepsza sytuacja na rynku pracy w Łomży

Coraz lepsza sytuacja na rynku pracy w Łomży

Sytuacja na Łomżyńskim rynku pracy poprawia się z miesiąca na miesiąc. Statystyki przedstawiane przez Urząd Pracy w Łomży są bardzo optymistyczne, ponieważ praktycznie każdy mierzony parametr, odnotowuje polepszenie sytuacji osób szukających zatrudnienia.

W samym marcu do Urzędu Pracy wpłynęło prawie 300 ofert pracy, z czego 40% stanowiły oferty pracy subsydiowanej. Spadek bezrobocia faktycznie wynika również z intensywnymi działaniami związanymi z aktywizacją bezrobotnych: bieżące formy zapobiegania bezrobociu, prace sezonowe, podjęcie zatrudnienia.

Jak kształtuje się stopa bezrobocia w Łomży?

Jeszcze niedawno bezrobocie w mieście wynosiło ponad 10%. Pierwszy kwartał 2018 roku zamknął się ze stopą bezrobocia na poziomie 9,1%. Z czego miasto Łomża zarejestrowało stopę bezrobocia na poziomie 9,7%, natomiast Powiat Łomżyński zaledwie 8,3%.

Poprawę sytuacji osób poszukujących pracy, widać również w statystykach dotyczących osób mieszkających na terenach wiejskich. Na koniec I-go kwartału 2018 roku liczba bezrobotnych zamieszkujących na wsi wyniosła 1434 osoby. W porównaniu do końcówki lutego liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 44 osoby. Warto zaznaczyć, że w ubiegłym roku.

Wyraźna poprawa występuje również w przypadku osób, które podjęły zatrudnienie. Na koniec marca 2018 roku liczba osób bezrobotnych, które dostały pracę, była o 30 większa niż w miesiącu poprzednim.

Formy wsparcia przeciwdziałające bezrobociu w Łomży

Bardzo duży wpływ na zmniejszenie poziomu bezrobocia i polepszenie sytuacji pracowników mają liczne działania PUP. Wsparcie w aktywizacji zawodowej osób zarejestrowanych w urzędzie ma w wielu przypadkach bezpośrednie przełożenie na polepszenie jakości życia mieszkańców.

W ostatnim czasie największym powodzeniem cieszą się metody wsparcia takie jak:

 • roboty publiczne,
 • prace interwencyjne,
 • dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,
 • refundacje dla pracodawców części kosztów doposażenia stanowisk pracy,
 • staże,
 • szkolenia,
 • bony na zasiedlenie,
 • refundacja kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych poniżej 30-go roku życia,
 • dodatki aktywizacyjne z tytułu podjęcia zatrudnienia bądź innej pracy zawodowej z własnej inicjatywy,
 • objęcie osób bezrobotnych Indywidualnym Planem Działania,
 • ustalenie profilu pomocy dla zarejestrowanych bezrobotnych.

Działania Powiatowego Urzędu Pracy nie ustają, dlatego osoby, które chciałyby uzyskać wsparcie, powinny skorzystać z możliwości, jakie oferuje urząd. Z uwagi na szeroki wybór instrumentów wsparcia, każda osoba znajdzie formę, która będzie jej najbardziej odpowiadać.

author
Grzegorz

Zostaw komenatrz