Wiadomości z Łomży

Strona główna / Wiadomości z Łomży

Zawody z gwarancją zatrudnienia

Artykuł dodany przez:Grzegorz
0komentarze
Barometr zawodów dla Łomży jasno pokazuje, że braki kadrowe dotyczą w dużej mierze fachowców, zwłaszcza tych, związanych z branżą budowlaną i produkcyjną. Pracodawcy mają trudności z rekrutowaniem betoniarzy i zbrojarzy, operatorów i mechaników sprzętu do robót ziemnych, monterów konstrukcji stalowych, a także elektryków, elektromechaników i elektromonterów. ...

Kulturalnie w Łomży

Artykuł dodany przez:Grzegorz
0komentarze
Imprezy cykliczne Łomża stanowi ważny ośrodek kulturalny, w którym odbywają się liczne imprezy o charakterze cyklicznym. Ciekawsze z nich to: Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Walizka”, Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego, Festiwal „Sacrum et Musica”, którego organizatorem jest Łomżyńska Orkiestra Kameralna, Ogólnopolski Turniej Tańca Młodzieżowego ...

Rowerem do pracy

Artykuł dodany przez:Grzegorz
0komentarze
Władze miasta opowiedziały się za pomysłem uruchomienia komunikacji rowerowej. Początkowo przedsięwzięcie wymagało nakładów w wysokości 160 tysięcy złotych. Budowę kolejnych stacji mają finansować partnerzy projektu, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, spółki miejskie oraz lokalni przedsiębiorcy. Pilotażowy projekt umożliwia zarezerwowanie, wypożyczenie i zwrot ...

Dlaczego warto zostać wolontariuszem?

Artykuł dodany przez:Grzegorz
0komentarze
Na terenie Łomży działa wiele fundacji oraz stowarzyszeń. Organizacje Pożytku Publicznego zajmują się nie tylko działalnością charytatywną, ale mogą też udzielać pomocy prawnej, prowadzić działalność na rzecz integracji cudzoziemców lub mniejszości etnicznych. Zadaniem OPP bywa także promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz ...

Bezrobotni w Łomży

Artykuł dodany przez:Grzegorz
0komentarze
Sytuacja na rynku pracy w Łomży w połowie roku 2018 przynosi kolejne zmiany i spadek bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży na koniec czerwca 2018 wyniosła 3324 osób. W tej liczbie znalazło się 1829 kobiet. Porównując te liczby do ubiegłorocznych statystyk widać, że liczba osób bezrobotnych uległa zmniejszeniu. W ...

Call center króluje w Łomży

Artykuł dodany przez:Grzegorz
0komentarze
Dzisiejszy rynek pracy w zasadzie nie mógłby istnieć, gdyby nie call center. Większość branż skupia się wokół tej gałęzi i dzięki niej funkcjonuje. Telemarketerzy to obecnie jeden z najbardziej intratnych zawodów. Dobry handlowiec o odpowiednich kompetencjach jest w stanie znacznie przewyższyć wysokość podstawy swojej pensji. Jakimi kompetencjami powinien ...

Historia na murze zapisana

Artykuł dodany przez:Grzegorz
0komentarze
Mural z wizerunkiem orszaku Księcia Janusza I powstał niedawno przy ul. Giełczyńskiej w Łomży, zdobi zewnętrzny teren Muzeum Północno-Mazowieckiego. Malowidło powstało z okazji jubileuszu 600-lecia nadania Łomży praw miejskich. Mural został wykonany w podziale na dwie grupy. Pomiędzy nimi znajduje się kartusz z datą nobilitacji i herbem miasta. Po lewej stronie ...

Spacerem po Łomży

Artykuł dodany przez:Grzegorz
0komentarze
Zabytki sakralne w Łomży stanowią znaczną część zabytków miasta ogółem. Wśród nich znajdują się: późnogotycka Katedra św. Michała, kościół i klasztor OO. Kapucynów z baroku toskańskiego, zespół klasztorny SS. Benedyktynek, Pałac Biskupi z 1925 r. w stylu neoklasycystycznym, obok Plebania z XVIII w., kościół Wniebowzięcia NMP z 1877 r. w stylu bizantyjskim, dawna ...

Organizacje Pożytku Publicznego

Artykuł dodany przez:Grzegorz
0komentarze
Każdego roku rośnie liczba organizacji Pożytku Publicznego. Każdego roku przybywa także osób, które składając rozliczenie podatkowe za rok ubiegły, przekazują 1% podatku właśnie takim organizacjom. Sam prezydent Łomży zachęca mieszkańców miasta, aby przekazywali swój 1% wybranej organizacji. To tak niewiele, a zarazem tak wiele dla potrzebujących. Procedura ...

Nowe, rozważane inwestycje

Artykuł dodany przez:Grzegorz
0komentarze
W Łomży kolejne inwestycje. W najbliższym czasie zostanie ocieplona szkoła podstawowa (SP nr 7) oraz przebudowana ulica. W planach miał być jeszcze dworzec, jednak ta inwestycja będzie musiała zostać zrealizowana w częściach. Plan budowy dworca zakłada sporo prac wieloetapowych. Na chwilę obecną wyłoniony został wykonawca, który odpowiadać będzie za instalację ...

Równowaga zawodowa w Łomży

Artykuł dodany przez:Grzegorz
0komentarze
Rynek pracy w Łomży charakteryzuje się zrównoważoną strukturą zatrudnienia dla przedstawicieli określonych grup zawodowych. Oznacza to, że na niektóre zawody występuje popyt, który równoważy podaż, czyli zdolność odpowiedniej ilości osób wykwalifikowanych i gotowych do podjęcia zatrudnienia. W Łomży dotyczy to przedstawicieli zawodów, takich jak: administratorzy ...

Inwestycje miejskie

Artykuł dodany przez:Grzegorz
0komentarze
Łomża jest miastem, które prężnie realizuje założenia inwestycyjne. Bazując na budżecie miasta, dofinansowaniu ze środków krajowych oraz dofinansowaniu ze środków unijnych, każdego roku wykonywane są liczne prace budowlane, remontowe i modernizacyjne. Pod koniec 2017 roku i od samego początku 2018 roku zrealizowane zostały inwestycje, które w znaczny sposób ...