Bezrobotni w Łomży - Praca Łomża

Bezrobotni w Łomży

Bezrobotni w Łomży

Sytuacja na rynku pracy w Łomży w połowie roku 2018 przynosi kolejne zmiany i spadek bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży na koniec czerwca 2018 wyniosła 3324 osób. W tej liczbie znalazło się 1829 kobiet. Porównując te liczby do ubiegłorocznych statystyk widać, że liczba osób bezrobotnych uległa zmniejszeniu.

W czerwcu 2017 liczba bezrobotnych była większa o 840 osób, w tym o 374 kobiet. Oznacza to, że aktualnie mamy do czynienia z blisko 20% spadkiem wśród zarejestrowanych bezrobotnych.

Statystka mniejsza niż obecnie występowała jedynie w roku 1990 w miesiącach styczeń-czerwiec. Porównując czerwiec do maja 2018, nastąpił spadek bezrobocia o 4,8%. Oznacza to zmniejszenie bezrobocia o 166 osób.

Bezrobotni z samej Łomży stanowili 60,7% wszystkich zarejestrowanych osób w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży. Stopa bezrobocia w PUP w Łomży na koniec czerwca 2018 wyniosła 7,6%. Dla miasta Łomży stopa bezrobocia wyniosła 8,4%, a dla powiatu 6,6%.

W czerwcu pracę podjęło 231 osób bezrobotnych. Do robót publicznych przydzielono 13 bezrobotnych, do pracy interwencyjnych 5 osób. Z kolei dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielono 2 osobom. Powstały dwie nowe firmy świadczące usługi kosmetyczne oraz brukarskie. Podpisano także jedną umowę na refundację części kosztów doposażenia miejsca pracy. Skierowano także 14 osób bezrobotnych na nowe miejsca pracy. Na staże zawodowe u lokalnych pracodawców skierowanych zostało 16 osób.

author
Grzegorz

Zostaw komenatrz