Praca Łomża / Oferty pracy / Urzędnik sądowy z przeznaczeniem do oddziału finansowego/ sygnatura konkursu: admr-110-27/2021

Praca: Urzędnik sądowy z przeznaczeniem do oddziału finansowego/ sygnatura konkursu: admr-110-27/2021

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
Urzędnik sądowy z przeznaczeniem do oddziału finansowego/ sygnatura konkursu: admr-110-27/2021
Miejsce pracy: Łomża
Numer: StPr/21/1019
OBOWIĄZKI:
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:1) prowadzenie dochodów budżetowych w systemie SAP,2) prowadzenie depozytów sądowych w systemie SAP,3) sporządzanie sprawozdań budżetowych,4) sporządzanie raportów i analiz dotyczących planowania oraz wykonywania budżetu,5) archiwizacja dokumentacji księgowej.*Informacje dot. oferty pracy dostępne są na stronie Sądu Rejonowego w Łomży: https://lomza.so.gov.pl/index.php?wiad=2551
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), informatyczne


Wymagania inne:

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: konieczne:1) wykształcenie wyższe ukończone studia co najmniej pierwszego stopnia i uzyskany tytuł zawodowy, preferowane ekonomiczne lub informatyczne,2) umiejętność biegłej obsługi komputera i praktyczna znajomość pakietu MS Office, 3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,4) nieposzlakowana opinia,5) niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,6) przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.Wymagania dodatkowe:1) znajomość ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.),2) znajomość rachunkowości budżetowej (rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz panów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych () t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342), oraz klasyfikacji budżetowej (rozporządzenia MF z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.)3) znajomość ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2072 z późn. zm.),4) wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,5) zdolność analitycznego myślenia,6) umiejętność szybkiego pozyskiwania i praktycznego stosowania nowej wiedzy,7) umiejętność pracy w zespole, sumienność, dokładność, dobra organizacja pracy,8) odporność na stres.

Miejsce pracy:

Łomża


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

od 3 200 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w ŁomżySprawdź najnowsze oferty pracy w Łomży i okolicznych miejscowościach: