Praca: Stażysta- z przeznaczeniem do wydziału karnego (sygn. konkursu: admr 110-10/2021)

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
Stażysta- z przeznaczeniem do wydziału karnego (sygn. konkursu: admr 110-10/2021)
Miejsce pracy: Łomża
Numer: StPr/21/0358
OBOWIĄZKI:
Staż urzędniczy z przeznaczeniem do Wydziału Karnego:1. Wykonywanie czynności wynikających z zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów organizacji sądowej (Dz. U. MS z 2019 r., poz. 138 z późn. zm.), w szczególności:1) protokołowanie przebiegu rozpraw sądowych i posiedzeń sądowych,2) wykonywanie wydanych w sprawach zarządzeń sędziego,3) sporządzanie i wysyłanie wezwań, zawiadomień i innej korespondencji,4) rozpisywanie wokand sądowych,5) obsługa urządzeń ewidencyjnych,6) wykonywanie innych czynności przewidzianych w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych i zleconych przez przełożonych.*szczegółowe informacje o konkursie sygn. AdmR 110-10/2021 znajdują się na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Łomży: www.lomza.sr.gov.pl w zakładce Oferty pracy.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak
Wykształcenie: średnie zawodowe 4-letnie, brak
Wykształcenie: średnie zawodowe, brak
Wykształcenie: średnie branżowe, brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne dotyczące osób ubiegających się o zatrudnienie: 1) posiadana pełna zdolność do czynności prawnych,2) nieposzlakowana opinia,3) niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,4) przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,6) wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny,7) umiejętność biegłej obsługi komputera i praktyczna znajomość pakietu MS Office, umiejętność szybkiego pisania na klawiaturze.Wymagania dodatkowe: 1) wykształcenie wyższe ukończone studia pierwszego lub drugiego stopnia, preferowane administracyjne, prawne lub informatyczne,2) udokumentowane, co najmniej półroczne doświadczenie w pracy w sądzie lub prokuraturze: umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, odbyty staż itp.3) znajomość ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2072 z późn. zm.),4) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019r., poz. 1141),5) znajomość metod i technik pracy biurowej,6) umiejętność szybkiego pozyskiwania i praktycznego stosowania nowej wiedzy,7) wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,8) umiejętność pracy w zespole, sumienność, dokładność, dobra organizacja pracy,9) odporność na stres.

Miejsce pracy:

Łomża


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 3 500 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w ŁomżySprawdź najnowsze oferty pracy w Łomży i okolicznych miejscowościach: