Praca: Stażysta -docelowo inspektor (z przeznaczeniem do oddziału finansowego- ozn. konkursu: a-1116-1/21)

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
Stażysta -docelowo inspektor (z przeznaczeniem do oddziału finansowego- ozn. konkursu: a-1116-1/21)
Miejsce pracy: Łomża
Numer: StPr/21/0007
OBOWIĄZKI:
1. wykonywanie czynności kancelaryjnych związanych z ewidencją i obiegiem pism w Oddziale Finansowym zgodnie z obowiązującymi przepisami i prowadzenie sekretariatu dyrektora Sądu,2. przygotowywanie i prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej 30 tysięcy euro,3. realizowanie i składanie zapotrzebowań gospodarczych w Centralnym Systemie Zakupów,4. nadzór nad realizacją umów terminowych,5. przygotowanie informacji niezbędnych do opracowania planu finansowego i planu zamówień publicznych Sądu,6. przygotowywanie i prowadzenie postępowań związanych z udzielaniem przez sądy rejonowe (sądy funkcjonalne) pomocy z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,7. pełnienie funkcji koordynatora ds. kontroli zarządczej w Sądzie Okręgowym w Łomży,8. redagowanie pism, decyzji, dokumentów i informacji,9. sporządzanie sprawozdań, opracowań i analiz.* Pełna informacja o konkursie oznaczenie: A-1116-1/21 znajduje się na stronie Sądu Okręgowego w Łomży www.lomza.so.gov.pl
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: techniczny/administracja/ekonomia lub prawo


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne dotyczące ubiegania się na staż urzędniczy:1. wykształcenie wyższe pierwszego stopnia uzyskane na kierunku technicznym, administracji, ekonomii lub magisterskie na kierunku prawa,2. co najmniej roczne doświadczenie zawodowe- w pracy na równorzędnym lub podobnym stanowisku,3. znajomość regulacji prawnych z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych i kontroli zarządczej,4. pełna zdolność do czynności prawnych,5.nieposzlakowana opinia,6.niekaralnośc za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,8. znajomość metod i technik pracy biurowej, 9. dobra znajomość obsługi komputera ( w tym pakietu biurowego MS Office, Excel, poczty elektronicznej) oraz innych urządzeń biurowych,10. dokładność i odpowiedzialność.Wymagania dodatkowe:1. udokumentowana wiedza w zakresie zamówień publicznych i kontroli zarządczej zdobyta na kursach, szkoleniach,2. umiejętność redagowania pism, dokumentów i informacji,3. umiejętność szybkiego pozyskiwania i praktycznego stosowania nowej wiedzy,4. umiejętność planowania i organizowania własnej pracy, 5. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,6.zdolność analitycznego myślenia,7.umiejętność pracy pod presją czasu,8. odporność na stres.

Miejsce pracy:

Łomża


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 500 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w ŁomżySprawdź najnowsze oferty pracy w Łomży i okolicznych miejscowościach: