Praca: Starszy referent

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łomży
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Łomży poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Łomża
Ogłoszenie o naborze Nr 79109

Warunki pracy


 • Praca administracyjno – biurowa;


 • Udział w kursach i szkoleniach;


 • Współpraca z jednostkami zewnętrznymi;


 • Praca w przeważającej części siedząca;


 • Obsługa komputera;


 • Oświetlenie naturalne i sztuczne;


 • Budynek dwukondygnacyjny, stanowisko pracy znajduje się na pierwszej kondygnacji;


 • Budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do pracy osób, niepełnosprawnych, tzn. brak podjazdów przy schodach pozwalających na swobodne przemieszczanie się osób poruszających na wózkach inwalidzkich, brak windy.


 

Zakres zadań

 • Prowadzi kartotekę ogólną podoficerów i szeregowych rezerwy;
 • Nadaje specjalności wojskowe przenoszonym do rezerwy bez odbycia służby wojskowej;
 • Wypisuje wezwania dla osób wzywanych w sprawie powszechnego obowiązku obrony;
 • Uczestniczy w sporządzaniu bilansu zasobów kadry rezerwy i szeregowych rezerwy;
 • Sporządza sprawozdania i zestawienia dotyczące uzupełnienia jednostek wojskowych żołnierzami rezerwy;
 • Wydaje „książeczki wojskowe” (duplikaty) żołnierzom rezerwy;
 • Wydaje zaświadczenia o przebiegu służby wojskowej oraz o uregulowanym stosunku do służby wojskowej;
 • Bierze udział w typowaniu żołnierzy rezerwy do nadania przydziałów mobilizacyjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie związane z administracją
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
 • Znajomość materiału z zakresu: Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP z 21.11.1967 r. (t.j. Dz. U. 2021.372 ze zm.) Dział I, Dział II: rozdziały I i III, Dział III rozdziały: I i II, Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie ewidencji wojskowej ( t.j. Dz.U. 2018.956 ), Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2010 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz. U. 2010.199.1321 ze zm.) Rozdziały: od I do IV, VI,VII, od X do XIII; Kodeks postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwca 1960 ( tj. Dz.U. 2021.735 );
 • Umiejętności: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, radzenia sobie ze stresem, komunikatywność;
 • Znajomość struktury organizacyjnej Terenowych Organów Administracji Wojskowej;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe powyżej 2 lat pracy w administracji państwowej lub instytucji wojskowej;
 • Umiejętność obsługi systemu informatycznego SPIRALA- ZINT oraz SI ARCUS;
 • Prawo jazdy kat. B.
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Łomży i okolicznych miejscowościach: