Zatrudnienie w Łomży / Oferty pracy / Starszy inspektor

Praca: Starszy inspektor

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Łomża
Ogłoszenie o naborze Nr 112942

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk

 • użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka, itp.)

 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku

 • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych z obsługą komputera

 • oświetlenie sztuczne i naturalne

 • szerokość głównych drzwi wejściowych, drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • węzeł sanitarny jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo - znajduje się na parterze budynku

 • siedziba urzędu jest budynkiem dwupiętrowym nie wyposażonym w windy osobowe

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach

 • przed budynkiem urzędu brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej ruchowo

 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych

Zakres zadań

 • ewidencjonuje wszelką korespondencję wpływającą do urzędu we właściwych systemach informatycznych
 • odbiera korespondencję wpływającą za pośrednictwem platformy ePUAP
 • segreguje i przekazuje wpływającą korespondencję do dekretacji Naczelnikowi Urzędu, Zastępcy Naczelnika
 • dokonuje automatycznej dekretacji wszelkiej korespondencji wpływającej do urzędu niepodlegającej dekretacji przez Naczelnika, Zastępcę Naczelnika
 • przekazuje do poszczególnych komórek organizacyjnych zarejestrowane we właściwych systemach informatycznych dokumenty
 • przygotowuje korespondencję do wysyłki poprzez drukowanie kodów kreskowych, kopert i pocztowych książek nadawczych we właściwych systemach informatycznych
 • rozlicza wysłaną korespondencję za pośrednictwem urzędu pocztowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych
 • Komunikatywność
 • Orientacja na klienta
 • Odporność na stres
 • Umiejętność planowania i koordynowania zadań
 • Odpowiedzialność za organizację pracy i realizację zadań na stanowisku
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa ukraińskiego – dotyczy obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Sprawdź najnowsze oferty pracy w Łomży i okolicznych miejscowościach: