Praca Łomża / Oferty pracy / Starszy inspektor

Praca: Starszy inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Zambrów
Ogłoszenie o naborze Nr 86958

Warunki pracy

Warunki pracy


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-    praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,


wyjazdy służbowe z wykorzystaniem środków transportu publicznego i samochodów służbowych,
prowadzenie samochodu służbowego,
obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-   bariery architektoniczne: praca w pomieszczeniach biurowych – brak przystosowania         dla osób niepełnosprawnych,
praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
budynek Rejonu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy związane z ewidencją dróg- obsługa programu Bank Danych Drogowych w zakresie ewidencji oraz administrowania systemu,
 • współpracuje z Drogomistrzami w zakresie pozyskiwania niezbędnych informacji,
 • zbiera i weryfikuje dane o ruchu i zdarzeniach na,
 • współpracuje z Oddziałem w zakresie Systemu Oceny Diagnostyki Stanu Nawierzchni (DSN),
 • gromadzi dane z okresowych przeglądów dróg wykonywanych zgodnie z przepisami ustawy – Prawo Budowlane,
 • obsługuje programy specjalistyczne do Generalnego Pomiaru Ruchu,
 • przygotowuje dokumentację przetargową i bierze udział w postępowaniach o zamówienia publiczne,
 • realizuje zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów z zakresu: ustawa o drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym, kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez Rejon w Augustowie ,
 • znajomość zagadnień z inżynierii ruchu,
 • praktyczna znajomość pakietu MS-Office,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia do kierowania ruchem,
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Łomży i okolicznych miejscowościach: