Praca Łomża / Oferty pracy / Starszy inspektor weterynaryjny

Praca: Starszy inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Łomża
Ogłoszenie o naborze Nr 87217

Warunki pracy

• Budynek Inspektoratu liczy trzy kondygnacje, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku: schody, brak windy i podjazdu. • Stanowisko pracy wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe, korzystanie w pracy z urządzeń pomiarowych - dalmierz, luksometr, mierniki stężenia gazów. • Warunki pracy: praca wykonywana w biurze i w terenie - kontrole podmiotów, narażenie na zmienne czynniki atmosferyczne, kontakt z alergenami odzwierzęcymi, zagrożenia w ruchu drogowym.

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole podmiotów gospodarczych zajmujących się wprowadzaniem do zakładu, przetwórstwem i wprowadzaniem do obrotu mleka i przetworów mlecznych, a także ich składowaniem, przepakowywaniem i transportowaniem oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej.
 • Wykonuje urzędowe badania środków spożywczych przeznaczonych do wprowadzania na rynek, handlu, eksportu, pobiera próby do badań monitoringowych w celu sprawdzenia zgodności wyprodukowanych środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Przygotowuje opinie planów technologicznych oraz zakładowych systemów HACCP oraz weryfikuje systemy HACCP i kontroli wewnętrznej w nadzorowanym zakładzie.
 • Kontroluje klasyfikację ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, znakowanie ich i usuwanie z zakładu a także prowadzenie dokumentacji.
 • Prowadzi dokumentację i sporządza sprawozdawczość z wykonywanych zadań, w tym przygotowuje projekty decyzji administracyjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego praca w zawodzie lekarza weterynarii
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Bardzo dobra znajomość przepisów weterynaryjnych i postępowania administracyjnego.
 • Umiejętność stosowania i egzekwowania prawa w praktyce.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach stresowych.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność obsługi komputera (środowisko WINDOWS, WORD, EXCEL).
 • Prawo jazdy kat. B i umiejętność prowadzenia pojazdów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie - Specjalizacja z dziedziny „Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego”.
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Łomży i okolicznych miejscowościach: