Praca: Specjalista

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łomży
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Łomży poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Łomża
Ogłoszenie o naborze Nr 79120

Warunki pracy


 • Praca administracyjno – biurowa;


 • Udział w kursach i szkoleniach;


 • Współpraca z jednostkami zewnętrznymi;


 • Praca w przeważającej części siedząca;


 • Obsługa komputera;


 • Oświetlenie naturalne i sztuczne;


 • Budynek dwukondygnacyjny, stanowisko pracy znajduje się na drugiej kondygnacji;


 • Budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do pracy osób niepełnosprawnych, tzn. brak podjazdów przy schodach pozwalających na swobodne przemieszczanie się osób poruszających na wózkach inwalidzkich, brak windy.

Zakres zadań

 • Zajmuje się planowaniem i uzupełnieniem potrzeb mobilizacyjnych jednostek wojskowych oraz nadawaniem przydziałów mobilizacyjnych szeregowym rezerwy i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych;
 • Wypisuje wezwania w sprawie powszechnego obowiązku obrony;
 • Opracowuje i wysyła karty powołania na ćwiczenia wojskowe lub inne formy przeszkalania żołnierzom rezerwy;
 • Uczestniczy w planowaniu szkolenia żołnierzy rezerwy na potrzeby terytorialnego gromadzenia rezerw;
 • Wydaje żołnierzom rezerwy zaświadczenia o uregulowanym stosunku do służby wojskowej;
 • Opracowuje bilans szeregowych rezerwy oraz wykonuje zestawienia statystyczne i analityczne w zakresie uzupełnienia potrzeb mobilizacyjnych jednostek wojskowych szeregowymi rezerwy i pracowniczymi przydziałami mobilizacyjnymi;
 • Prowadzi i aktualizuje Indywidualny Zbiór Ewidencyjny szeregowych rezerwy i osób posiadających nadane pracownicze przydziały mobilizacyjne;
 • Planuje oraz dokonuje rotacji szeregowych rezerwy na przydziałach mobilizacyjnych;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe związane z administracją
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego praca w obszarze administracji
 • Znajomość materiału z zakresu: Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP z 21.11.1967 r. (t.j. Dz. U. 2021.372 ze zm.) Dział I, Dział II: rozdziały I i III, Dział III rozdziały: I i II, Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie ewidencji wojskowej ( t.j. Dz.U. 2018.956 ), Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2010 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz. U. 2010.199.1321 ze zm.) Rozdziały: od I do IV, VI,VII, od X do XIII, Kodeks postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwca 1960 ( tj. Dz.U. 2021.735 );
 • Umiejętności: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, radzenia sobie ze stresem, komunikatywność;
 • Znajomość struktury organizacyjnej Terenowych Organów Administracji Wojskowej;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Sprawdź najnowsze oferty pracy w Łomży i okolicznych miejscowościach: