Praca: Referent

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Kolno
Ogłoszenie o naborze Nr 54260

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa związana z prowadzeniem ewidencji oraz obiegu dokumentów jawnych, jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy, większość czynności wykonywanych jest w pozycji siedzącej. Praca wymagająca kontaktu z interesantami, praca wykonywana w pomieszczeniu przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, stanowisko usytuowane jest na pierwszym pietrze pietrze budynku KPP w Kolnie, wyposażone w meble w biurowe biurowe oraz sprzęt komputerowy. budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Zakres zadań

 • obsługa sekretariatu Komendanta Powiatowego Policji w Kolnie i zapewnienie właściwego obiegu dokumentacji jawnej w jednostce, w tym redagowanie krótkich pism, przygotowywanie projektów odpowiedzi,
 • prowadzenie rejestrów, ewidencji będących na stanie sekretariatu,
 • zbieranie danych i przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej, w tym obsługa BIP
 • prowadzenie postępowań powypadkowych funkcjonariuszy i pracowników Policji w KPP w Kolnie, w tym sporządzanie odpowiedniej dokumentacji,
 • wykonywanie zadań służby bhp m.in. prowadzenie szkoleń wstępnych z zakresu BHP, dokonywanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa, udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
 • obsługa systemów SWOP moduł KADRA w zakresie wprowadzania i aktualizacji niezbędnych danych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca biurowa
 • obsługa sprzętu biurowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Sprawdź najnowsze oferty pracy w Łomży i okolicznych miejscowościach:

  2682523