Praca: Referendarz

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Łomża
Ogłoszenie o naborze Nr 72592

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca w siedzibie Laboratorium oraz w terenie, w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych


- praca przy komputerze;


- praca związana z obsługą wyposażenia pomiarowo-badawczego,


- wyjazdy służbowe krajowe,


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- budynek i pomieszczenia urzędu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – brak podjazdu do budynku, toalety oraz drzwi o odpowiedniej szerokości - w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych;

Zakres zadań

 • Pobieranie próbek i wykonywanie analiz biologicznych w środowisku,
 • Prowadzenie stosownych zapisów z wykonanych czynności i badań,
 • Sprawowanie nadzoru metrologicznego nad wyposażeniem pomiarowym,
 • Zgłaszanie spostrzeżeń i niezgodności w zakresie wykonywanych zadań,
 • Opracowywanie instrukcji badawczych i technicznych,
 • Przygotowywanie zapotrzebowań na odczynniki, materiały pomocnicze i usługi,
 • Uczestniczenie w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych, a także audytach wewnętrznych i zewnętrznych;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe biologiczne lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość metod dotyczących badań biologicznych, w tym hydrobiologicznych,
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel),
 • znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • znajomość ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenie z systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • umiejętność prawidłowej interpretacji metodyk badawczych
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Łomży i okolicznych miejscowościach: