Praca: Pracownik socjalny

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
Pracownik socjalny
Miejsce pracy: Śniadowo
Numer: StPr/21/0605
OBOWIĄZKI:
Praca biurowa połączona z pracą w terenie, miejsce pracy Ośrodek Pomocy Społecznej w Śniadowie.Na ww. stanowisku pracownik będzie realizował między innymi zadania:a) analiza i ocena zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,b) praca socjalna,c) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych,d) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń Ośrodka,e) inne zadania zlecone przez Kierownika Ośrodka.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Pracownik socjalny
Wykształcenie: pomaturalne/policealne, brak, kierunek: Praca socjalna
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: Praca socjalna


Wymagania inne:

*Wymagania niezbędne:a) Wykształcenie określone niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej;b) Obywatelstwo polskie;c) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;d) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;d) Znajomość przepisów prawa z zakresu: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego, akty wykonawcze do w/w ustaw.5*Wymagania dodatkowe:a) inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,b) samodzielność jak również umiejętność pracy w zespole,c) odporność na stres,d) odpowiedzialność, sumienność i dokładność,e) dyspozycyjność i zaangażowanie,f) umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa,g) komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,h) prawo jazdy kat. B oraz samochód osobowy do wyjazdów w teren.

Miejsce pracy:

Śniadowo


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w ŁomżySprawdź najnowsze oferty pracy w Łomży i okolicznych miejscowościach: