Praca: Młodszy kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Łomża
Ogłoszenie o naborze Nr 53736

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
–praca administracyjno-biurowa,
–obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
–większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk,
–użytkowanie sprzętu biurowego (np. drukarka, kserokopiarka, niszczarka),
–zadania wykonywane w siedzibie i poza siedzibą Urzędu,
Miejsce i otoczenie organizacyjno- techniczne stanowiska pracy:
–stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze jednopiętrowego budynku,
–stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno - biurowych z obsługą komputera,
–oświetlenie sztuczne i naturalne,
–występują bariery architektoniczne: budynek jest jednopiętrowy, nie posiada windy,
–węzeł sanitarny na parterze jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
–budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,
–stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • Dokonywanie analizy dokumentów źródłowych w powiązaniu z ewidencją księgową w trakcie kontroli, przeprowadzanie analizy dowodów i informacji uzyskanych od innych organów i instytucji
 • Uczestniczenie w przygotowywaniu projektów protokołów dokumentujących przeprowadzone czynności oraz w przygotowywaniu projektów pism, postanowień, wyników kontroli i decyzji
 • Uczestniczenie w opracowywaniu projektów wniosków do finansowych organów postępowania przygotowawczego oraz zawiadomień do organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z ustaleniami dokonanymi w toku prowadzonych kontroli celno- skarbowych i postępowań podatkowych. Uczestniczenie w gromadzeniu materiału dowodowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o podatku od towarów i usług
 • znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • znajomość ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • znajomość ustawy Ordynacja podatkowa
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętności analityczne
 • komunikatywność
 • odporność na stres
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Sprawdź najnowsze oferty pracy w Łomży i okolicznych miejscowościach:

  2675380