Praca Łomża / Oferty pracy / Kontroler skarbowy

Praca: Kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Łomża
Ogłoszenie o naborze Nr 84773

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno- biurowa,

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk,

 • użytkowanie elektrycznych urządzeń  biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka),

 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych z obsługą komputera,

 • oświetlenie sztuczne i naturalne,

 • szerokość głównych drzwi wejściowych, drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • siedziba urzędu jest budynkiem trzykondygnacyjnym niewyposażonym w windy osobowe,

 • węzeł sanitarny  jest przystosowany dla osób niesprawnych ruchowo,

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,

 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych,

 • na terenie urzędu wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej ruchowo.


 

Zakres zadań

 • Wprowadza do systemów informatycznych dane szczegółowe z deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów, w tym składanych w formie elektronicznej
 • Tworzy rejestry przypisów i odpisów oraz uzgadnia zapisy w tych rejestrach z komórką rachunkowości
 • Przyjmuje na Sali Obsługi Podatnika zeznania roczne i wprowadza je do systemu informatycznego. Zapewnia pomoc podatnikom przy składaniu zeznań przez system e -deklaracje.
 • Ustala wysokość uproszczonych zaliczek z tytułu podatku dochodowego
 • Analizuje czyny zabronione pod kątem naruszenia przepisów kodeksu karnego skarbowego w zakresie obsługiwanych deklaracji i ewidencjonuje je w aplikacjach informatycznych
 • Udziela pisemnych odpowiedzi na zapytania innych organów podatkowych lub instytucji
 • Rejestruje wpływające wnioski o zajęcie wierzytelności, wprowadza i zatwierdza je w systemie informatycznym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji podatkowej lub skarbowej
 • Znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Znajomość przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych
 • Umiejętność logicznego myslenia
 • Wnikliwość, rzetelność i dokładność
 • Odporność na stres
 • Komunikatywność
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Sprawdź najnowsze oferty pracy w Łomży i okolicznych miejscowościach: