Praca Łomża / Oferty pracy / Kontroler skarbowy

Praca: Kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Zambrów
Ogłoszenie o naborze Nr 83633

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno- biurowa,

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk,

 • użytkowanie elektrycznych urządzeń  biurowych (np.: drukarka, kserokopiarka, niszczarka),

 • zadania  wykonywane głównie w siedzibie Urzędu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku,

 • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych z obsługą komputera,

 • oświetlenie sztuczne i naturalne,

 • siedziba urzędu jest budynkiem jednopiętrowym wyposażonym w windy osobowe,

 • węzeł sanitarny jest przystosowany dla osób niesprawnych ruchowo i znajduje się na parterze budynku,

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,

 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych,

 • przed budynkiem urzędu wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej ruchowo.


 

Zakres zadań

 • Bada zasadność zwrotów VAT (w tym przygotowuje postanowienia w sprawach przedłużenia terminu zwrotu)
 • Przeprowadza czynności sprawdzające związane z zakresem zadań komórki organizacyjnej
 • Wykonuje analizę danych zawartych w informacjach podsumowujących VAT-UE oraz informacjach korygujących VAT-UEK
 • Analizuje informacje mające lub mogące mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego oraz ustalenie zobowiązania podatkowego, typuje podmioty do kontroli podatkowej lub skarbowej
 • Prowadzi sprawy w zakresie oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania
 • Analizuje zasadność zastosowania ulgi za „złe długi”, prowadzi czynności sprawdzające
 • Sporządza informacje o naruszeniu przepisów prawa podatkowego
 • Weryfikuje i wysyła wnioski VAT-REFUND do administracji skarbowej państw członkowskich UE

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych
 • Znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Znajomość aktów prawa wspólnotowego oraz krajowego w zakresie wymiany informacji w podatkach pośrednich, bezpośrednich oraz w zakresie dochodzenia podatków i innych należności pieniężnych, realizowanej w ramach współpracy z administracjami innych krajów
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność argumentowania
 • Komunikatywność
 • Odporność na stres
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Sprawdź najnowsze oferty pracy w Łomży i okolicznych miejscowościach: