Praca: Kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Łomża
Ogłoszenie o naborze Nr 78965

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno- biurowa,

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk,

 • użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka, itp.),

 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu oraz w terenie.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy znajduje się  na pierwszym piętrze budynku,

 • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych z obsługą komputera,

 • oświetlenie sztuczne i naturalne,

 • szerokość głównych drzwi wejściowych, drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • siedziba urzędu jest budynkiem trzykondygnacyjnym niewyposażonym w windy osobowe,

 • węzeł sanitarny  jest przystosowany dla osób niesprawnych ruchowo,

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,

 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych,

 • na terenie urzędu wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej ruchowo.

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję podatników, płatników podatków i płatników składek ubezpieczeniowych, przygotowuje potwierdzenia nadania numerów identyfikacji podatkowej (NIP) oraz prowadzi postępowania w sprawach odmowy nadania NIP oraz unieważnienia NIP z urzędu po weryfikacji wpływających dokumentów ewidencyjno-rejestracyjnych, ewidencjonuje dane w systemie informatycznym
 • Rejestruje i wykreśla z rejestru podatników podatku VAT i podatników VAT UE, prowadzi postępowania w sprawie rejestracji podmiotów dla celów tego podatku oraz przygotowuje potwierdzenia zarejestrowania podatników podatku VAT UE
 • Prowadzi analizę ryzyka podmiotów rejestrujących się (przedsiębiorców)
 • Gromadzi, przechowuje i aktualizuje dokumentację związaną z nadaniem NIP
 • Przyjmuje i weryfikuje dokumenty wyboru form opodatkowania podatników podatku dochodowego
 • Prowadzi czynności sprawdzające w celu ustalenia prawidłowości danych, usunięcia nieprawidłowości i braków istniejących w złożonych przez podatników zgłoszeniach identyfikacyjnych (aktualizacyjnych)
 • Rejestruje podmioty dla celów podatku akcyzowego w zakresie objętym właściwością komórki organizacyjnej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze wymiaru/poboru podatków
 • Znajomość prawa podatkowego w zakresie ewidencji, identyfikacji i rejestracji podatników
 • Analityczne myślenie
 • Argumentowanie
 • Dokładność, wnikliwość, rzetelność
 • Komunikatywność
 • Odporność na stres
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Sprawdź najnowsze oferty pracy w Łomży i okolicznych miejscowościach: