Praca Łomża / Oferty pracy / Kontroler rozliczeń

Praca: Kontroler rozliczeń

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kontroler rozliczeń
Miejsce pracy: Kolno
Ogłoszenie o naborze Nr 87757

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,

 • praca wymaga sprawności obu rąk,

 • użytkowanie elektrycznych urządzeń  biurowych (np.: drukarka, kserokopiarka, niszczarka),

 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu,

 • kontakt z klientami Urzędu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy znajduje się na trzecim piętrze  budynku,

 • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych z obsługą komputera,

 • oświetlenie sztuczne i naturalne,

 • szerokość głównych drzwi wejściowych, drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • siedziba urzędu jest budynkiem trzypiętrowym niewyposażonym w windy osobowe,

 • węzeł sanitarny nie jest przystosowany dla osób niesprawnych ruchowo,

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,

 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych,

 • przed budynkiem urzędu jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej ruchowo.


 

Zakres zadań

 • Księguje przypisy, odpisy oraz wpłaty dokonywane przez podatników/płatników w odpowiednich rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowych i uzgadnia z dokumentami źródłowymi zaksięgowane na kartach kontowych operacje
 • Dokonuje rozliczeń z tytułu wpłat i nadpłat oraz zwrotów podatków.
 • Przygotowuje projekty postanowień w sprawie zaliczenia wpłat, nadpłat i kwot do zwrotu na zaległości podatkowe.
 • Przygotowuje i opracowuje materiały źródłowe do celów analitycznych, sprawozdawczych oraz niezbędnych do udzielania informacji i wydawania zaświadczeń, a także projekty pism kierowanych do klientów zewnętrznych z zakresu realizowanych zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów Ordynacji podatkowej
 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów w praktyce
 • Dociekliwość
 • Odporność na stres
 • Komunikatywność
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Sprawdź najnowsze oferty pracy w Łomży i okolicznych miejscowościach: