Praca: Konsultant ds Obsługi Reprezentantów Handlowych

 

Planet Pay sp. z o.o., jako Krajowa Instytucja Płatnicza wraz z pozostałymi podmiotami należącymi do Grupy ITCARD, tworzą jedną z największych i najszybciej rozwijających sieci akceptacji płatności bezgotówkowych w Polsce. W związku z rozwojem usług płatniczych, poszukujemy osoby chętnej podjąć pracę na stanowisku:

 

Konsultant ds Obsługi Reprezentantów Handlowych
Miejsce pracy: Łomża
OPIS STANOWISKA
 • wspieranie reprezentantów handlowych w sprzedaży terminali POS,
 • prowadzenie pierwszej linii kontaktu dla klientów i reprezentantów handlowych,
 • realizowanie działań w zakresie nawiązywania relacji z klientem,
 • prowadzenie rozmóww zakresie oferowania usług terminali POS,
 • udzielanie informacji o firmie i jej produktach,
 • odpowiedzialność za realizację wyznaczonych zadań,
 • renegocjacja warunków na podstawie informacji otrzymanych od sektora sprzedaży oraz sektora analiz i administracji sprzedaży,
 • zbieranie uwag i opinii klientów na temat oferowanego produktu POS,
 • udział we wdrożeniach i nowych programów i projektów
 • przygotowywanie ofert
 • przygotowywanie dokumentacji sprzedażowej
WYMAGANIA
 • wykształcenie: wymagane: średnie, mile widziane: wyższe
 • sprawna obsługa komputera, znajomość MS Office (Word, Excel),
 • doświadczenie w pracy w obsłudze klienta - mile widziane,
 • umiejętność efektywnej organizacji pracy,
 • kreatywność i otwartość na rozwój,
 • wysoka kultura osobista,
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji interpersonalnej,
 • zaangażowanie i odpowiedzialność,
 • motywacja do pracy.
OFERUJEMY
 • atrakcyjną, pełną wyzwań pracę
 • zatrudnienie na pełen etat w oparciu o umowę o pracę,
 • praca w podstawowym systemie czasu pracy,
 • premiowy system motywacyjny,
 • dodatkowe benefity (m.in. ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie zdrowotne, karta Multisport),
 • rozwojową pracę w miłej atmosferze i ambitnym zespole w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • szkolenia wdrażające i wsparcie merytoryczne.
Planet Pay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 139, 02‑231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000427567, której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6793083313, REGON 122603652, kapitał zakładowy w wysokości 9.676.750,00 zł, zwana dalej „Planet Pay”, jako administrator danych będzie przetwarzała Państwa dane osobowe podane w kwestionariuszu dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji. Informujemy, że podanie danych osobowych, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte. W przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do ich przeprowadzenia lub do czasu odwołania tej zgody.

W celu związanym z prowadzeniem rekrutacji Planet Pay może przekazać Państwa dane osobowe podmiotom, którym powierzył przetwarzanie tych danych na postawie zawartej umowy, m.in. IT Card Centrum Technologii Płatniczych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 139, 02-231 Warszawa, świadczącej usługi na rzecz Planet Pay.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Państwa danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne ich usunięcie. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Planet Pay pod adresem: hr@planetpay.pl.

W przypadku podania szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza, Planet Pay będzie przetwarzał takie informacje tylko w sytuacji, gdy wyrażą Państwo na to zgodę, w stosunku do której przysługuje prawo jej odwołania w dowolnym momencie.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem iod@planetpay.pl.
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Łomży i okolicznych miejscowościach: