Zatrudnienie w Łomży / Oferty pracy / Kierownik robót sanitarnych

Praca: Kierownik robót sanitarnych

JL to firma, która z powodzeniem funkcjonuje na polskim rynku od 2009 roku. Jesteśmy Generalnym Wykonawcą.

 

Zapewniamy kompleksową obsługę inwestycji budowlanych.

 

Specjalizujemy się w realizacji inwestycji mieszkaniowych, użyteczności publicznych, przemysłowych i rolniczych. Budujemy z zachowaniem najwyższych standardów przy użyciu najnowszych technologii i sprzętu. Zajmujemy się również wynajmem sprzętu budowlanego i rusztowań.

 

Zadowolenie klienta stanowi dla nas najważniejszą wartość dlatego inwestujemy w doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę. Pozytywne referencje świadczą o profesjonalnym i rzetelnym podejściu do realizowanych projektów

 

Kierownik robót sanitarnych
Miejsce pracy: Łomża
Zakres obowiązków
 • Nadzór nad realizacją robót polegających na budowie sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci ciepłowniczych na terenach aktualnie realizowanych inwestycji (woj. podlaskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie, dolnośląskie), bądź stacjonarnie w Warszawie lub w Łomży, z możliwością pracy hybrydowej / zdalnej.
 • Nadzorowanie i zarządzanie budowami zgodnie z wyznaczonymi standardami firmy, w oparciu o wymagania kontraktu oraz zgodnie z prawem budowlanym i warunkami technicznymi.
 • Nadzór nad jakością i terminowością prowadzonych prac.
 • Organizacja i koordynacja pracy zespołu podwykonawców
 • Kontrola jakości robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
 • Prowadzenie dokumentacji danej budowy
 • Wykonywanie bieżących rozliczeń z Inwestorem oraz Podwykonawcami
 • Sprawdzanie planów, odczytywanie rysunków i przekazywanie informacji grupie wykonawczej,
 • Tworzenie bieżącego zapotrzebowania na materiały realizowanych kontraktów zgodne ze specyfikacjami i dokumentacją techniczną, a w razie konieczności dostarczanie ich na budowę,
 • Przygotowanie przedmiarów oraz obmiarów robót,
 • Sporządzanie dokumentacji powykonawczej
 • Rozwiązywanie problemów technicznych powstałych na budowie,
 • Bieżąca współpraca z zarządem, działem wykonawczym, Inspektorem Nadzoru i Inwestorem
Wymagania
 • Wykształcenie wyższe techniczne,
 • Posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,
 • Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika robót sanitarnych
 • Znajomość przepisów dot. prawa budowlanego oraz doświadczenie w sporządzaniu harmonogramów robót,
 • Znajomość procedur czynności odbiorowych oraz metod budowlanych,
 • Doświadczenie w zakresie zagadnień projektów budowlanych i wykonawczych,
 • Umiejętność konstruktywnego rozwiązywania problemów technicznych na budowie,
 • Umiejętność planowania Robót i ich realizacji zgodnie z Haromonogramem,
 • Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy
 • Stabilne zatrudnienie,
 • Samodzielne i odpowiedzialne stanowisko oraz dużą swobodę działania,
 • Wynagrodzenie adekwatne do zaangażowania, posiadanego doświadczenia, wiedzy i kwalifikacji,
 • Niezbędne narzędzia pracy.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Łomży i okolicznych miejscowościach: