Praca: Kierownik działu edukacji kulturalnej i organizacji imprez

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
Kierownik działu edukacji kulturalnej i organizacji imprez
Miejsce pracy: Łomża
Numer: StPr/21/0561
OBOWIĄZKI:
Planowanie i zarządzanie pracą Działu Edukacji Kulturalnej i Organizacji Imprez;Tworzenie projektów nowych przedsięwzięć kulturalnych wzbogacających ofertę MDK-DŚT;Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych;Dbanie o prawidłową realizację projektów, prowadzenie dokumentacji projektowej;Opracowywanie planów merytorycznych i budżetowych, sporządzanie sprawozdań z ich realizacji;Rekrutacja uczestników zajęć, monitorowanie opłat za zajęcia;Koordynacja zajęć, warsztatów i innych działań merytorycznych podległego Działu;Przygotowywanie dokumentacji związanej z realizacją imprez;Współpraca z osobami i podmiotami zajmującymi się działalnością kulturalną;Promocja wydarzeń organizowanych przez MDK.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

WYMAGANIA:* Osoba musi spełniać wymogi określone w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Są to: - Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba, że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,- brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo skarbowe,- znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku.* Kandydat na kierownika Działu Edukacji Kulturalnej i Organizacji Imprez powinien spełniać warunki:- wykształcenie wyższe, doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 letni staż pracy (preferowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym);- umiejętność samodzielnej organizacji pracy;- umiejętność tworzenia misji i strategii pracy zespołowej oraz pracy w zespole;- umiejętność opracowania programów merytorycznych, budżetowych i harmonogramów projektów czasowych;- umiejętność łączenia pracy kreatywnej z administracyjną;- doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych (wnioski o dofinansowanie/projektowe);- znajomość programów MS Office, Excel oraz podstawowych nowych mediów;- znajomość języka obcego na poziomie B2/C1.

Miejsce pracy:

Łomża


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 3 500 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w ŁomżySprawdź najnowsze oferty pracy w Łomży i okolicznych miejscowościach: