Praca Łomża / Oferty pracy / Inspektor

Praca: Inspektor

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Łomża
Ogłoszenie o naborze Nr 83538

Warunki pracy

•       praca biurowa w siedzibie urzędu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży, w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na II piętrze budynku,


•       praca w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 — 15.30,


•       wyjazdy służbowe krajowe,


•       praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych (narzędzia i materiały do pracy: komputer, kserokopiarka, telefon, faks, niszczarka),


•       praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,


•       oświetlenie sztuczne i naturalne,


•       praca z bazami danych/programami specjalistycznymi,


•       brak windy, toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych,


•       praca wymagająca dyspozycyjności.


 

Zakres zadań

 • sporządzanie list płac wynagrodzeń, równoważników, świadczeń należnych dla pracowników cywilnych i strażaków komendy,
 • rozliczanie podatku od osób fizycznych,
 • rozliczanie składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • prowadzenie rejestru faktur, sporządzanie przelewów i obsługa bankowa,
 • wykonywanie czynności operatora systemów FT-Płace, FT-FK (finasowoksięgowy), FT-PKZP, Programu PŁATNIK, w tym: obliczanie płac, sporządzanie wydruków, przetwarzanie i wysyłanie drogą elektroniczną naliczeń składek ZUS za pomocą programu Płatnik, wprowadzanie dokumentów do programu FT-FK,
 • udział w sporządzaniu sprawozdawczości i analiz z działalności finansowej, zatrudnienia i wynagrodzenia,
 • dekretacja dokumentów księgowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub średnie branżowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia spraw finansowych lub w rachunkowości
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office oraz innych urządzeń biurowych,
 • umiejętność redagowania pism o charakterze urzędowym,
 • znajomość ustaw: o finansach publicznych, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o systemie ubezpieczeń społecznych, o rachunkowości, o zamówieniach publicznych, o służbie cywilnej, o Państwowej Straży Pożarnej, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks pracy oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wysoka kultura osobista
 • zdolność analitycznego myślenia, terminowość i dokładność
 • umiejętność organizacji pracy własnej i efektywnego zarządzania czasem
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Łomży i okolicznych miejscowościach: