Praca Łomża / Oferty pracy / Inspektor

Praca: Inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Zambrów
Ogłoszenie o naborze Nr 83095

Warunki pracy

Warunki pracy


-      praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,


-      wyjazdy służbowe z wykorzystaniem środków transportu publicznego i samochodów służbowych,


-      prowadzenie samochodu służbowego.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-      narzędzia i materiały pracy: komputer, drukarka, faks,


-      bariery architektoniczne: praca w pomieszczeniach biurowych – brak przystosowania dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • uczestniczy w przygotowaniu dokumentacji związanej z prowadzeniem letniego i zimowego utrzymania dróg
 • uczestniczy w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg oraz uczestniczy w komisjach odbioru robót zlecanych
 • współpracuje z pracownikami Obwodów Drogowych przy dokonywaniu objazdów dróg i kontroli prowadzonych robót oraz przeglądów obiektów inżynierskich
 • bierze udział w tworzeniu propozycji planów robót krótko i średniookresowych przesyłanych do Oddziału
 • współpracuje z właściwymi służbami, w szczególności Policją i Strażą Pożarną
 • bierze udział w prowadzeniu spraw z zakresu likwidacji szkód komunikacyjnych
 • uczestniczy w przygotowaniu projektów decyzji administracyjnych w sprawach: zajęcia pasa drogowego oraz kar za jego zajęcie, przywrócenia do stanu poprzedniego pasa drogowego, a także kar za wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi pakietu MS-Office
 • znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych
 • znajomość przepisów prawo o ruchu drogowym
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez Rejon
 • kompetencje: Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, Rzetelność, Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, Współpraca, Komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów Prawo zamówień publicznych
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Łomży i okolicznych miejscowościach: