Zatrudnienie w Łomży / Oferty pracy / Inspektor weterynaryjny

Praca: Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Wysokie Mazowieckie
Ogłoszenie o naborze Nr 103561

Warunki pracy

 praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem oraz na obszarze powiatu wysokomazowieckiego, w godzinach od 7:30 do 15:30;


- używanie samochodów służbowych do wykonywania czynności kontrolnych w terenie;


- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych;


- Budynek Inspektoratu liczy dwie kondygnacje, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku: schody, brak windy.;


- kontakt z żywnością pochodzenia zwierzęcego, materiałem biologicznym oraz ze zwierzętami.

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole weryfikujące spełnienia wymagań obowiązujących w rolniczym handlu detalicznym oraz kontrole sprawdzające usunięcie ewentualnych nieprawidłowości
 • Pobiera próbki do badań , przeprowadza badania urzędowe żywności oraz prowadzi monitoring produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do obrotu w ramach RHD w celu sprawdzenia zgodności wyprodukowanych środków spożywczych z aktualnie obowiązującymi przepisami.
 • Prowadzi niezbędną dokumentację i sporządza sprawozdawczość dotyczącą realizowanych zadań
 • Kontroluje pochodzenie surowców używanych do produkcji w ramach rolniczego handlu detalicznego
 • Pobiera próby do badań monitoringowych
 • Prowadzi postępowanie administracyjne i skargowe

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu - w przypadku lekarza weterynarii
 • Znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych i postępowania administracyjnego.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Dyspozycyjność, komunikatywność
 • Umiejętność organizacji pracy i pracy w zespole
 • Umiejętność stosowania prawa weterynaryjnego i jego interpretacji
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Łomży i okolicznych miejscowościach: