Zatrudnienie w Łomży / Oferty pracy / Inspektor weterynaryjny

Praca: Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Wysokie Mazowieckie
Ogłoszenie o naborze Nr 139733

Warunki pracy

Praca od poniedziałku do piątku 7:30 -15:30


Praca w siedzibie urzędu i poza urzędem


Wyjazdy służbowe w teren do nadzorowanych podmiotów (samochód służbowy)


Praca w biurze: obsługa: komputera z drukarką, skanera , telefonu


Na terenie budynku dostępne są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Wykonuje zadania wynikające z ustawy o Inspekcji weterynaryjnej, ustawy o bezpieczeństwie produktów pochodzenia zwierzęcego, ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
 • Prowadzi niezbędne rejestry i wykazy podmiotów nadzorowanych, sporządza plany, raporty, analizy i sprawozdania
 • Opracowuje sprawozdawczość z wykonywanych zadań
 • Realizuje programy z badań monitoringowych
 • Pobiera próbki surowców i produktów do badań laboratoryjnych w zakresie pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Nadzoruje punkty obrotu paszami w celu określenia warunków przechowywania pasz oraz monitorowania poziomu substancji niedozwolonych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie czynnego prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość obecnie obowiązujących przepisów weterynaryjnych i kodeksu postępowania weterynaryjnego
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej - ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej
 • Znajomość zasad postępowania administracyjnego według Kodeksu postępowania administracyjnego


Sprawdź najnowsze oferty pracy w Łomży i okolicznych miejscowościach: