Zatrudnienie w Łomży / Oferty pracy / Inspektor weterynaryjny

Praca: Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolnie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Kolno
Ogłoszenie o naborze Nr 125994

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kolnie jak również praca w terenie związana z przeprowadzaniem kontroli w podmiotach nadzorowanych niezależnie od pory roku i warunków atmosferycznych.


Kontakt ze zwierzętami , materiałem biologicznym, środkami dezynfekcyjnymi. Praca w budynku jednopiętrowym. Istnieją bariery architektoniczne w budynku, są schody, brak windy.

Zakres zadań

 • Realizuje zadania związane z nadzorem i kontrolą nad przestrzeganiem przepisów i warunków weterynaryjnych podmiotów które wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego w ramach rolniczego handlu detalicznego
 • Przygotowuje zestawienia rocznych planów i harmonogramów kontroli przeprawadzanych w ramach rolniczego handlu detalicznego
 • Realizuje zadania związane z merytoryczną stroną obrotu krajowego w tym weryfikacją przestrzegania limitów sprzedaży, handlu,eksportu i importu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia warunków weterynaryjnych przy obrocie produktami pochodzenia zwierzęcego.
 • Nadzoruje opracowywanie procedur GHP, GMP, HACCP oraz przygotowuje opinie planów technologicznych w celu wdrożenia ich w nadzorowanych zakładach
 • Prowadzi monitoring badań kontrolnych substancji niedozwolonych,pozostałości chemicznych, biologicznych produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt żywych w tkankach lub narządach zwierząt po uboju, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia ludzi i zwierząt
 • Przygotowywuje sprawozdania oraz sporządza dokumentację z prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących realizacji zadań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ( w przypadku lekarza weterynarii)
 • znajomość prawa weterynaryjnego zarówno krajowego jak i wspólnotowego,
 • znajomość ustaw : służby cywilnej, Inspekcji Weterynaryjnej, postępowania administracyjnego
 • umiejętność obsługi komputera
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Łomży i okolicznych miejscowościach: