Zatrudnienie w Łomży / Oferty pracy / Inspektor nadzoru budowlanego

Praca: Inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kolnie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Kolno
Ogłoszenie o naborze Nr 137316

Warunki pracy

administracyjno-biurowa, obsługa klienta,

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo budowlane
 • przyjmowanie i weryfikacja zawiadomień o zakończeniu budowy, zgłoszeń rozpoczęcia bufowy, wniosków oudzielenie pozwolń na użytkowanie
 • przygotowywanie projektów postanowień i decyzji administracyjnych
 • inspekcja obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości procesu budowlanego
 • kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy Prawo budowlane
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrof budowlanych
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyzczyny i okoliczności powatania katastrof budowlanych,
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych na podstawie przepisów ustawy o poztępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • prowadzenie rejestrów kontroli obowiązkowych i katastrof budowlanych
 • sporzadzanie sprawozdań do GUS, GUNB, i WINB lub innych urzędów
 • archiwizacja akt spraw
 • prowadzenie samochodu służbowego,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie budowlane lub architektoniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego pracy administracyjnej
 • uprawnienia budowlane lub architektoniczne
 • znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane i KPA
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej.
 • komunikatywność, umiejętność działania w sytuacjach nieprzwidywalnych i stresowych,
 • samodzielnść, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, staranność, umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejetność analitycznego myślenia i argumentowania
 • prawo jazdy kat. B


Sprawdź najnowsze oferty pracy w Łomży i okolicznych miejscowościach: