Strona główna / Wiadomości z Łomży

Praca: Starszy inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Zambrów
Ogłoszenie o naborze Nr 44389

Warunki pracy

Warunki pracy
-praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,
-wyjazdy służbowe z wykorzystaniem środków transportu publicznego i samochodów służbowych,
-prowadzenie samochodu służbowego.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
-narzędzia i materiały pracy: komputer, drukarka, faks,
-bariery architektoniczne: praca w pomieszczeniach biurowych – brak przystosowania dla osób niepełnosprawnych.

Pracownikom oferujemy:
-stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
-dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego
w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
-trzynaste wynagrodzenie,
-ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
-skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
-pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
-dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane z: realizacji inwestycji, kierowaniem pojazdem służbowym,
-możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw dotyczących realizacji zadań mostowych w zakresie bieżącego utrzymania drogowych obiektów inżynierskich, w tym kontrola wykonawstwa robót,
 • Określanie potrzeb w zakresie rzeczowym i finansowym na bieżące utrzymanie, remonty i przebudowę drogowych obiektów inżynierskich,
 • Udział w odbiorach ostatecznych i pogwarancyjnych robót w zakresie drogowych obiektów inżynierskich,
 • Uzgadnianie i opiniowanie pod względem technicznym dokumentacji projektowej w zakresie drogowych obiektów inżynierskich oraz udział w Radach Technicznych,
 • Przygotowywanie materiałów przetargowych w części technicznej na roboty utrzymaniowe,
 • Ustalanie warunków technicznych lokalizacji obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi na drogowych obiektach inżynierskich,
 • Prowadzenie Systemu Gospodarki Mostowej i ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych w zakresie drogowych obiektów inżynierskich,
 • Współpraca z Wydziałem ds. Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych przy planowaniu i realizacji zadań na drogowych obiektach inżynierskich, finansowanych ze środków na realizację zadań specjalnych,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe inżynierskie z zakresu budownictwa lub inżynierii lądowej lub mostowe lub drogowo-mostowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. „B”
 • znajomość przepisów z zakresu: budowy i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich, ustawa o drogach publicznych, Prawo budowlane, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Prawo zamówień publicznych,
 • kompetencje: Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe; Rzetelność; Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów; Współpraca; Komunikacja
 • umiejętność obsługi pakietu MS-Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa-posiadanie aktualnego zaświadczenia,
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Łomży i okolicznych miejscowościach:

2361618