Praca: Starszy inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zambrowie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Zambrów
Ogłoszenie o naborze Nr 78854

Warunki pracy

Reprezentacja urzędu na zewnątrz. Praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz przeprowadzanie kontroli na terenie powiatu zambrowskiego. Wyjazdy służbowe. Kontakt z materiałem biologicznym.  Siedziba urzędu w budynku posiadającym wejście po schodach. Brak windy. Narzędzia i materiały do pracy: samochód służbowy, sprzęt biurowy - komputer, drukarka, telefon.

Zakres zadań

 • Wykonywanie zadań wynikających z ustawy w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
 • Zapobieganie, rozpoznawanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt objętych obowiązkiem zwalczania i rejestracji zgodnie z prawem weterynaryjnym.
 • Zapobieganie, rozpoznawanie i zwalczanie ASF i HPAI.
 • Wydawanie decyzji administracyjnych i prowadzenie postępowania egzekucyjnego w drodze postępowania administracyjnego.
 • Prowadzenie dochodzeń epizootycznych.
 • Prowadzenie postępowania mandatowego i kierowanie wniosków o ukaranie do organów ścigania.
 • Kontrola pod względem merytorycznym dokumentów związanych ze zleconymi czynnościami urzędowymi w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
 • Kontrole warunków weterynaryjnych i nadzór nad podmiotami wpisamymi do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zambrowie.
 • Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości związanej z realizowanymi zadaniami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w Inspekcji Weterynaryjnej
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
 • Znajomość przepisów weterynaryjnych, postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej i inspekcji weterynaryjnej.
 • Prawo jazdy kategorii B.
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych, organizacja pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Komunikatywność, dyspozycyjność.
 • Zaangażowanie i chęć stałego podnoszenia kwalifikacji.
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i MS Office, organizacja pracy własnej, stosowanie prawa w praktyce, analityczne myślenie, praca w zespole.
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Łomży i okolicznych miejscowościach: