Praca: Pośrednik pracy-stażysta

Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie
Pośrednik pracy-stażysta
Miejsce pracy: Zambrów
Numer: StPr/21/0207
OBOWIĄZKI:
Realizacja programu wsparcia rozwoju zawodowego uczestników oraz absolwentów OHP;poszukiwanie ofert pracy, pracodawców/miejsc praktyk dla uczestników;monitorowanie realizacji przygotowania zawodowego u pracodawców; pośrednictwo pracy dla uczestników, absolwentów OHP i młodzieży zewnętrznej (diagnozowanie potrzeb uczestników i absolwentów OHP w zakresie pośrednictwa pracy, indywidualne i grupowe spotkania konsultacyjno-informacyjne z uczestnikiem, organizacja giełd pracy);udział w lokalnych i regionalnych targach pracy i edukacji; organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych popularyzujących pośrednictwo pracy dla młodzieży oraz działalność OHP dla społeczności lokalnej;gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie młodzieży zasobów metodycznych, publikacji edukacyjnych, informacji o zawodach, szkołach i edukacji, rynku pracy;Prowadzenie dokumentacji klientów i wewnętrznej dokumentacji jednostki.Opracowanie ścieżki wsparcia dla uczestników i absolwentów OHP. Rejestracja młodzieży w MBP oraz ogólnopolskiej bazie klientów OHP.Kierowanie młodzieży do pracy, uzyskiwanie informacji o zatrudnieniu. Sporządzanie okresowych sprawozdań/statystyk oraz informacji z bieżącej działalności.Sporządzanie analiz dotyczących sytuacji młodzieży oraz specyfiki i tendencji na lokalnym rynku pracy.Utrzymywanie stałej współpracy z lokalnymi pracodawcami, przedsiębiorcami (w celu pozyskania wolnych miejsc pracy, ofert przygotowania zawodowego), publicznymi służbami zatrudnienia, szkołami, organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego oraz innymi instytucjami rynku pracy, organizacjami działającymi na rzecz młodzieży, inicjowanie i realizacja programów autorskich oraz udział w projektach realizowanych przez OHP i instytucje współpracujące.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B
Uprawnienia: znajomość pakietu MS Office


Wymagania inne:

umiejętność samodzielnej pracy oraz pracy w zespole; łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz za umyślne przestępstwo skarbowe

Miejsce pracy:

Zambrów


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w ZambrowieSprawdź najnowsze oferty pracy w Łomży i okolicznych miejscowościach: