Praca Łomża / Oferty pracy / Księgowy

Praca: Księgowy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Łomża
Ogłoszenie o naborze Nr 87913

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa

 • Obsługa komputera do 4 godzin dziennie

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest na I pietrze budynku - brak windy i innych ułatwień dla osób niepełnostprawnych ruchowo

Zakres zadań

 • Naliczanie wynagrodzeń pracownikom (korpus służby cywilnej)
 • Prowadzenie spraw z zakresu ZUS oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń
 • Prowadzenie spraw kadrowych
 • Prowadzenie księgowości jednostki zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz ustawą o rachunkowości
 • Sporządzanie wymaganej sprawozdawczości budżetowej, finansowej, GUS i innych niezbędnych sprawozdań, zestawień, analiz
 • Obsługa bankowości elektronicznej
 • Wykonywanie innych, niewymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji księgowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne oraz kierunki pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o rachunkowości, Ustawy o służbie cywilnej
 • Obsługa programów księgowych, kadrowych, Płatnika
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Obsługa bankowości elektronicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Sprawdź najnowsze oferty pracy w Łomży i okolicznych miejscowościach: