Zatrudnienie w Łomży / Oferty pracy / Kontroler weterynaryjny

Praca: Kontroler weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kontroler weterynaryjny
Miejsce pracy: Łomża
Ogłoszenie o naborze Nr 116527

Warunki pracy

• Budynek Inspektoratu liczy trzy kondygnacje, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku: schody, brak windy i podjazdu. • Stanowisko pracy wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe, korzystanie w pracy z urządzeń pomiarowych - dalmierz, luksometr, mierniki stężenia gazów. • Warunki pracy: praca wykonywana w biurze i w terenie - kontrole podmiotów, narażenie na zmienne czynniki atmosferyczne, kontakt z alergenami odzwierzęcymi, zagrożenia w ruchu drogowym.

Zakres zadań

 • Prowadzi kontrolę w zakresie dobrostanu i żywienia zwierząt, identyfikacji i rejestracji zwierząt, wymogów wzajemnej zgodności.
 • Pobiera próby do badań kontrolnych - substancje niedozwolone, pozostałości chemiczne, biologiczne produkty lecznicze i skażenia promieniotwórcze w tkankach lub narządach zwierząt po uboju i w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
 • Prowadzi wymaganą dokumentację w formie papierowej i elektronicznej.
 • Przeprowadza odkażanie pomieszczeń, środków transportu, placów w formie dezynfekcji wstępnej, bieżącej i końcowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność stosowania i egzekwowania prawa w praktyce.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach stresowych.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność obsługi komputera (środowisko WINDOWS, WORD, EXCEL).
 • Prawo jazdy kat. B i umiejętność prowadzenia pojazdów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu pracy ze środkami biobójczymi i kancerogennymi.
 • Umiejętność obsługi motopompy.
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Łomży i okolicznych miejscowościach: