Zatrudnienie w Łomży / Oferty pracy / Inspektor weterynaryjny

Praca: Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Wysokie Mazowieckie
Ogłoszenie o naborze Nr 116060

Warunki pracy

Budynek Inspektoratu liczy dwie kondygnacje, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku: schody, brak windy . • Stanowisko pracy wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe,  • Warunki pracy: praca wykonywana w biurze i w terenie - kontrole podmiotów, narażenie na zmienne czynniki atmosferyczne, kontakt z alergenami odzwierzęcymi, zagrożenia w ruchu drogowym. 

Zakres zadań

 • Przyjmuje i rejestruje zgłoszenia o podejrzeniu wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF) w celu rozpoczęcia dochodzenia epizootycznego. Prowadzi dochodzenie epizootyczne celem potwierdzenia lub wykluczenia choroby zakaźnej.
 • Prowadzi rejestry - wykaz kontroli wykonywanych w obszarze zagrożenia, objętym ograniczeniami i obszarze ochronnym w związku z wystąpieniem ASF, rejestr stad pustych na obszarze ochronnym, rejestr próbek ASF, rejestr gospodarstw z programem bioasekuracji w celu posiadania bieżącej informacji
 • Weryfikuje wyniki badań w kierunku ASF z posiadaną dokumentacją w celu prowadzenia rejestrów
 • Prowadzi nadzór z zakresu higieny materiału biologicznego
 • Kontroluje środki transportu pod względem przestrzegania przepisów dotyczących ochrony zwierząt
 • Kontroluje gospodarstwa indywidualne i miejsca gromadzenia zwierząt pod względem dobrostanu
 • Prowadzi rejestry nadzorowanych podmiotów
 • Przygotowuje dane do decyzji wydawanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Znajomość przepisów weterynaryjnych i postępowania administracyjnego.
 • Umiejętność stosowania i egzekwowania prawa w praktyce.
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach stresowych
 • Umiejętność obsługi komputera (środowisko WINDOWS, WORLD, EXEL)
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Sprawdź najnowsze oferty pracy w Łomży i okolicznych miejscowościach: