Praca: Inspektor weterynaryjny

Oferta przeniesiona do archiwum
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolnie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Kolno
Ogłoszenie o naborze Nr 38324

Warunki pracy

Praca administracyjno biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kolnie jak również praca w terenie związana z przeprowadzaniem kontroli niezależnie od pory roku i warunków atmosferycznych,
Możliwość kontaktu z czynnikami zootycznymi,
Stres związany bezpośrednio z przeprowadzoną kontrolą a reakcją kontrolowanego na ewentualne wykrycie uchybień i konieczności ich usunięcia,

Zakres zadań

 • Przeprowadzanie kontroli gospodarstw związanych z przestrzeganiem warunków wzajemnej zgodności w celu weryfikacji i zgodności ich przestrzegania zgodnie z obowiązującym prawodawstwem weterynaryjnym w przedmiotowym zakresie
 • Sporządzenie raportów z kontroli oraz wprowadzanie ich do Platformy Integracyjnej A2A
 • Prowadzienie statystyki i sprawozdawczości dla jednostki nadrzędnej
 • Współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie wymiany informacji o spełnieniu wymogów wzajemnej zgodności w kontrolowanych gospodarstwach
 • Przygotowuje decyzje administracyjne w celu przedłożenia Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii do zatwierdzenia

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne lub wyższe zootechniczne lub wyższe rolnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość obsługi komputera
 • prawo jazdy kat B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • •znajomość języków obcych
 • •umiejętność pracy zespołowej
 • •znajomość prawodawstwa weterynaryjnego w zakresie cytowanych przepisów
APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Łomży i okolicznych miejscowościach:

2189959