Praca Łomża / Oferty pracy / Inspektor nadzoru budowlanego

Praca: Inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wysokiem Mazowieckiem
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Wysokie Mazowieckie
Ogłoszenie o naborze Nr 85310

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Praca w urzędzie oraz poza jego siedzibą podczas wyjazdów służbowych na terenie powiatu wysokomazowieckiego.


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:


Praca przy komputerze oraz przy urządzeniach elektronicznych. Siedziba urzędu mieści się na parterze. Toalety są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Praca w terenie bez względu na warunki atmosferyczne. Prowadzenie samochodu służbowego.

Zakres zadań

 • •kontrolowanie zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • •kontrolowanie wywiązywania się przez właścicieli i zarządców obiektów budowlanych z obowiązków, jakie nakłada na nich ustawa Prawo budowlane i akty wykonawcze do ustawy, związanych z właściwym utrzymywaniem i użytkowaniem obiektów budowlanych,
 • •prowadzenie kontroli obowiązkowych oraz pozostałych kontroli poprzedzających udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu,
 • •prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego,
 • •prowadzenie postępowań wyjaśniających okoliczności powstania katastrofy budowlanej,
 • •przygotowywanie projektów decyzji i postanowień administracyjnych oraz pism z zakresu właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego,
 • •nakładanie grzywny w postaci mandatu karnego w celu ukarania osób, które dopuściły się wykroczenia przeciwko przepisom prawa budowlanego,
 • •sporządzanie sprawozdań dot. działalności Inspektoratu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • •wykształcenie: średnie budowlane,
 • •uprawnienia budowlane,
 • •znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • •umiejętność obsługi komputera (Word, Excel),
 • •umiejętność pracy w zespole,
 • •odporność na stres, umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych
 • •komunikatywność i umiejętność rozmów z petentami,
 • •wysoka kultura osobista,
 • •samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, umiejętność organizacji pracy,
 • •prawo jazdy kategorii B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Sprawdź najnowsze oferty pracy w Łomży i okolicznych miejscowościach: