Praca: Inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Łomża
Ogłoszenie o naborze Nr 75594

Warunki pracy

Praca w siedzibie Inspektoratu polegająca na prowadzeniu postępowań administracyjnych, zbieraniu i analizie materiału dowodowego oraz analizie dokumentacji projektowej, sporządzaniu projektów aktów administracyjnych, przyjmowaniu interesantów oraz udzielaniu informacji telefonicznych, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Obsługa urządzeń biurowych (komputer, ksero, fax, niszczarka). Praca również poza siedzibą Inspektoratu na terenie powiatu łomżyńskiego, polegająca na przeprowadzaniu oględzin w terenie, kontroli budów i obiektów użytkowanych, kontroli obowiązkowych oraz kontroli skargowych i sprawdzających wykonanie decyzji, co często związane jest z pracą na wysokości i w zmiennych warunkach atmosferycznych.


Siedziba Inspektoratu znajduje się na II piętrze, budynek posiada windy, toaleta jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym i głuchoniemym.

Zakres zadań

 • •prowadzenie postępowań administracyjnych, wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • •przyjmowanie i weryfikacja zawiadomień o zakończeniu budowy, zgłoszeń rozpoczęcia robót budowlanych, wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie
 • •przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz pism
 • •działalność inspekcyjno-kontrolna, w tym przeprowadzanie inspekcji budów, utrzymania obiektów użytkowanych, przeprowadzanie kontroli obowiązkowych
 • •prowadzenie ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń o których mowa w art. 82b ust. 1 pkt 2, prowadzenie ewidencji obiektów wielkopowierzchniowych
 • •wystawianie i rozliczanie mandatów karnych, rozliczanie grzywien
 • •prowadzenie postępowań katastrof budowlanych
 • •prowadzenie rejestrów kontroli obowiązkowej oraz katastrof budowlanych
 • •prowadzenie samochodu służbowego oraz dokumentacji z tym związanej
 • •sporządzanie sprawozdań do GUNB i WINB oraz innych urzędów
 • •archiwizacja akt sprawy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego •wykształcenie: wyższe budowlane
•doświadczenie w wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
•uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
•znajomość ustaw: Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego oraz o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
•umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych
•komunikatywność, umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych
•odpowiedzialność, rzetelność, dokładność
•umiejętność pracy w zespole
•umiejętność interpretacji i stosowania prawa
•prawo jazdy kat. B
•posiadanie obywatelstwa polskiego
•korzystanie z pełni praw publicznych
•nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarb
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Sprawdź najnowsze oferty pracy w Łomży i okolicznych miejscowościach: