Praca: Inspektor ds. Bezpieczeństwa Kartowego

Oferta przeniesiona do archiwum

Głównym przedmiotem działalności ITCARD jest obsługa bankomatów, terminali płatniczych POS, kart płatniczych VISA i Master Card oraz obsługa autoryzacji transakcji płatniczych. ITCARD Centrum Technologii Płatniczych SA jest drugim, największym centrum obsługi i procesingu bankomatów w Polsce. 

 

Do ITCARD należy ogólnopolska sieć bankomatów Planet Cash, sieć terminali płatniczych Planet Pay oraz internetowa galeria handlowa Planet Plus

 

IT Card Centrum Technologii Płatniczych SA z siedzibą w Warszawie poszukuje kandydata/tki na stanowisko:


Inspektor ds. Bezpieczeństwa Kartowego

Miejsce pracy: Łomża

OPIS STANOWISKA:
 • Monitoring antyfraudowy transakcji kartowych,
 • Współpraca z partnerami biznesowymi ITCARD w zakresie bezpieczeństwa kartowego,
 • Współpraca z organami ścigania.
WYMAGANIA:
 • Sprawna obsługa komputera,
 • Dobra organizacja pracy, skrupulatność i systematyczność,
 • Znajomość zasad działania systemów płatniczych VISA/MasterCard, kart płatniczych, bankomatów, terminali POS,
 • Wysoka kultura osobista,
 • Komunikatywność, dyspozycyjność,
 • Wykształcenie: wymagane: średnie, mile widziane: wyższe,
 • Motywacja do pracy,
 • Duża odporność na stres.
DODATKOWYMI ATUTAMI BĘDZIE:
 • Znajomość języka angielskiego,
 • Znajomość zasad działania kart płatniczych, terminali POS, bankomatów,
 • Znajomość rynku kart płatniczych i bankomatów.
OFERUJEMY:
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Dodatkowe benefity (m.in. ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie zdrowotne, karta umożliwiająca korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych),
 • Szkolenia oraz kursy,
 • Przyjazną atmosferę pracy.

IT Card Centrum Technologii Płatniczych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 139, 02-231 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000640662 NIP 525-252-32-89, REGON 145907986, dalej zwany „ITCARD”, jako administrator danych będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w kwestionariuszu dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji. Informujemy, że podanie danych osobowych, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji.


Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte. W przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do ich przeprowadzenia lub do czasu odwołania tej zgody.


W celu związanym z prowadzeniem rekrutacji ITCARD może przekazać Pani/Pana dane osobowe podmiotom, którym powierzył przetwarzanie tych danych na postawie zawartej umowy.


Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne ich usunięcie. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z ITCARD pod adresem: rekrutacja@itcard.pl.


W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza, ITCARD będzie przetwarzał takie informacje tylko w sytuacji, gdy wyrazi Pani/Pan na to dodatkową zgodę, w stosunku do której przysługuje Pani/Panu prawo jej odwołania w dowolnym momencie. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych przepisach jest dobrowolne i dla mnie korzystne.


Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem iod@itcard.pl.

APLIKUJ TERAZ

Sprawdź najnowsze oferty pracy w Łomży i okolicznych miejscowościach:

2176304