Maj, 2018

Nowe, rozważane inwestycje

Artykuł dodany przez:Grzegorz
0komentarze
W Łomży kolejne inwestycje. W najbliższym czasie zostanie ocieplona szkoła podstawowa (SP nr 7) oraz przebudowana ulica. W planach miał być jeszcze dworzec, jednak ta inwestycja będzie musiała zostać zrealizowana w częściach. Plan budowy dworca zakłada sporo prac wieloetapowych. Na chwilę obecną wyłoniony został wykonawca, który odpowiadać będzie za instalację ...

Równowaga zawodowa w Łomży

Artykuł dodany przez:Grzegorz
0komentarze
Rynek pracy w Łomży charakteryzuje się zrównoważoną strukturą zatrudnienia dla przedstawicieli określonych grup zawodowych. Oznacza to, że na niektóre zawody występuje popyt, który równoważy podaż, czyli zdolność odpowiedniej ilości osób wykwalifikowanych i gotowych do podjęcia zatrudnienia. W Łomży dotyczy to przedstawicieli zawodów, takich jak: administratorzy ...